2014/Jul/21

2 ธันวาคม 2556
ฉันต้นเริ่มงานใหม่ (อีกแล้ว) 
 
ระยะหลังนี้รู้สึกตัวเองอดทนกับสิ่งภายนอกที่มากระทบความรู้สึกได้น้อยลง
อึดอัดกับสภาวะ 'ลูกน้อง' 'ลูกจ้าง' 
เบื่อหน่ายกับสิ่งรอบตัว
(เพื่อนร่วมงานนิสัยแย่ ๆ, หัวหน้าที่ไม่มีคุณสมบัติผู้นำที่ดี)
ทั้งที่เป็นเรื่องส่วนน้อย แต่ก็มีอิทธิพลกับความรู้สึกมาก
 
บางที ความบกพร่องอะไรต่าง ๆ อาจไม่ใช่ปัจจัยภายนอก
แต่เป็นฉันเองนี่หล่ะ 

ทิฐิ อัตตา อีโก้ จะเรียกอะไรก็แล้วแต่ ยังปล่อยวางไม่ได้สักที
 
เพิ่งผ่านมา 6 เดือน ตอนนี้ฉันก็เริ่มจะถอดใจซะแล้ว
ไม่อยากไปทำงาน 
แต่ละวัน เฝ้ามองแต่นาฬิกา อยากให้ถึงเวลาเลิกงานเร็ว ๆ
ไม่อยากพูดคุยกับใคร ไม่อยากรู้เรื่องคนอื่น 
ฉันรู้ดีว่า นี่เป็นสัญญาณที่ไม่ดีเอาซะเลย
 
บ่อยครั้งที่รู้สึกว่าตัวเอง 'ล้มเหลว'

อายุจนป่านนี้แล้ว ยังทำงานไม่เป็นหลักแหล่ง
ตำแหน่งหน้าที่ไม่แตกต่างจากนักศึกษาจบใหม่ เพราะมัวแต่เปลี่ยนงาน
ทักษะ ความสามารถที่โดดเด่น ความชำนาญพิเศษอะไรก็ไม่มี

นับวันคุณค่าในตัวเองจะยิ่งลดน้อยถอยลงทุกที.